Teadliku unenägemise harjutused

Praktilised harjutused unenägemise/astraallendude soodustamiseks

Teadvuse pööramise harjutus

Uku Järvise pilt

Me näeme unes kohti, mis on tegevusepaikadena korduvad. Samuti näeme me kohti reaalsest elust, mis on meie kirgastes unedes moonutatud kujul, aga me teame, et see on see koht.

Unenägemise toimumise kohtade loomine

Iga kord, kui satute oma kehaga sellese paika, vaadelge seda ümbrust, kus olete, väga detailselt ja kõrvutage seda reaalsusega ja unenägemise reaalsusega. Tekib nagu kaks paralleelset tulpa, kuhu kirjutate neid asju, mis mõlemas kohas on ühtemoodi ja samas ka erinev.

Sellisel moel reaalsuste töötlemine oma kahe teadvuse poolt (Esimese Ise ja Teise Ise) loob unenägemiseks vajalikke seoseid alateadlikult ja te võite hakata märkama, kuidas see koht hakkab järjest rohkem ja rohkem teie unenägudes figureerima. Kui oled praeguses reaalsuses oma unenägemise kohas ja teed paikkonna vaatlust, vaata nüüd uuesti läbi unenägemise mälestuste ja siis jälle läbi hetke reaalsuse. Ütle endale korduvalt, et oled unes.

Tee lisatoimingud

Näiteks jookse, hüppa või karju- tee midagi sellist, mida ei olnud unes ja mida ei ole selles kohas varem teinud ;-)

Samuti võib niimoodi luua endale unes nägemise kohti, kus lähed kohta, mis sulle meeldib, võtad seal aja maha ja käitud selles kohas, nagu sa oleks unes ja pead olema nii veenev, et usud ka ise, et oled unes ja siis tekib hetk, kus hakkad kahtlema, kus ma siis päriselt olen :D

Jõupaigad ja nende vaatlus

Korduvad kohad, kus oleme saanud unenägemisse ilma harjutusi sooritamata, on universumi poolt sulle antud niinimetatud unenägemise jõupaikadena. Selles kohas on midagi erilist, mis sinu teadvust sunnib ärkvele tulema. Olen iseenda teekonnalt avastanud, et nende kohtadega on seotud erinevad ajastud aegruumidena, kus oleme varem olnud ja see varem olnud võib olla nii minevik kui ka tulevik, sest unenägija jaoks on lahti mõlemad uksed ja küsimus on valikutes, kuhu enda teadvuse kanname.

Korduvalt ühes ja samas kohas ärgates on need väga eesmärgipärased tegevused, neid kohti TULEB iga m2 haaval tundma õppida, olles nagu mõrvauurija, kes vaatleb sündmuskohta, lootes leida ja märgata tõendeid, mis enne kahe teadvuse vahele jäid

Kaasa unenägemise elemente ja teisi teadvusi

Samuti kui teie unenägemises on olnud teisi teadvusi, kellel oli kandev roll, on soovitav nad kaasata sinna unenägemise kohta ja asetada nad omale paikadele ja käituda nagu lavastaja, andes neile juhised tegevusteks. Ehk lihtsas keeles teha unenägemise taaslavastus.

Õpi märkama oma kehaasendit ärgates

Väga oluline on mäletada ülesärkamise hetkel ka oma keha asendit!!! Sest meie keha oma erinevate asenditega moodustab energeetilise mustri…teate ju sõrmede mudraid? On olemas ka unenägemise keha asendite mudrad, kus iga sõrm, käe paine, jala hoidmine ja varba liigutus omab tähtsust.  Keha painetega moodustatakse sümbolid, mis muudavad teie energiavälja, mis omakorda sobituvad kuhugi.

Kasuta unenägemises saadud asju

Unenägemises on meil inventar, mida tuleb kasutada igapäevaselt. Ükskord sain ma erikujulise vineeriplaadi, millega sai lennata, lõikasin selle kujundi välja ja jäljendasin unenägemises tehtud lendu. Samuti olen erinevaid asju kasutanud kujutledes, nagu näitleja kujutab ette söömist.

Jäta meelde teistmoodi sündmused

Ükskord sain ühelt iidselt õpetajalt tere…mis oli Hingelt -hingele, vennalt-vennale….olen seda „terekätt“ kasutanud ka teatud  inimeste peal ja hiljem nad ütlevad, et sellel terel oli väga eriline mõju.  Ärge kartke kasutada asju, mis teile unenägemises antakse, või ütlusi. Nendel asjade on suur Jõud.