Teadliku unenägemise harjutused

Praktilised harjutused unenägemise/astraallendude soodustamiseks

Teadvuse plasitilisemaks muutmise harjutus

Uku Järvise pilt

Eesmärk on õppida oma teadvust pöörama läbi kujutletava toimingu, mille praktiseerimine laiendab Sinu piiride tunnetust ja mida praktiseerides muudame me enda Esimese Ise teadvuse lihtsate võtetega plastiliseks. 

Seiske sirgelt ja pöörelge vastupäeva ja kui see tuleb loomulikult, suunake enda teadvus kord üles pea kohale ja vaadake alla ning nähke ennast keerlemas vastupäeva ja järgmine hetk, kui see on ülevalt nähtud, viige oma teadvus alla, et näeksite jalgade poolt  üles oma vastupäeva keerlemist ja vaadake uuesti!

Kuigi te keerlete vastupäeva, on altpoolt vaadates see päripäeva! Kõikuge 3 korda, kord üles, korda alla, vahetades teadvuse positsioone! See on väga oluline! Muutes jäiga teadvuse plastiliseks, lubab tal ületada parem-vasak äärmustesse kinni jäävat duaalsust.

NB! Kui üles-alla teadvuse liigutamine tuleb raskelt, siis tee seda veel, kuni Sul on lihtne vahetada positsiooni.

Pärast selle etapi omandmaist tee teadvusega 4 ringi ümber oma keha, täpselt keskelt, vaadates ennast kui ringi keskmes olevat pöörelavat keha.

Kui see on tehtud, mine oma voolava teadvusega enda kehasse, aga mitte pähe, vaid kaela ja laialisirutatud käte ristumispunkti ja venita oma teadvus laialisirutatud käte näpuotsteni ja nüüd, kui see on tehtud ja Sa tunned, kuidas Sinu teadvus, mis  enne oli kui ümar pall, on laiali venitatud ovaaliks.

Anna sellel taotlusel ulatuda universumi laiusesse, ajades ennast nii suureks, kuni Sinu teadvuse piirid tunnevad Universumi vastutulevaid piire ja ütle oma tänu! See, mille üle on Sul tänulik olla!

Samal hetkel, kui Sinu teadvus on väljasirutatud maksimaalsesse laiusesse, määratle oma keskpunkt, tunneta seda ja suuna teadvuse pilk korraks alla ja siis üles!

Unenägemise saamiseks või selle kvaliteedi parendamiseks peame õppima oma teadvuse fookust liigutama erinevate taustsüsteemide suhtes. Tegemist on maiselt visuaalse mänguga, kuid millel on astraaltasandil suur mõju meie taotluse konkretiseerimisele ja enda valikute kehtestamisele eesmärgiga olla enda teadvuse juht kõikides reaalsustes.